Profesjonalne opracowanie operatu przeciwpożarowego - FireMar www.firemar.pl

Profesjonalne opracowanie operatu przeciwpożarowego - FireMar

Operaty przeciwpożarowe to dokumenty, które określają warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu jak i jego części, czy też innego miejsca, w którym magazynowane są wszelkiego rodzaju odpady. Sporządzane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby, które mają do tego uprawniania. Firma FIRE-MAR dysponuje kadrą, którą stanowią wyspecjalizowani, z wieloletnim doświadczeniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także inżynierowie pożarnictwa, dzięki czemu możliwa jest realizacja operatów PPOŻ również w obrębie całego kraju.

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
NIP: 8652382285

FB