Centrum Psychoterapii i Rozwoju Dialogi centrumdialogi.pl

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Dialogi

Szczecińskie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Dialogi to wyjątkowa instytucja, stawiająca na pierwszym miejscu dobro jej pacjentów. Zwrócić się do niej mogą osoby, które borykają się z takimi problemami, jak zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), depresje i inne. Dzięki zespołowi wybitnych specjalistów prowadzone tu terapie są skuteczne i komfortowe. Leczenie odbywa się tu w atmosferze otwartości i zrozumienia, co znacznie ułatwia otwarcie się i znalezienie drogi ku lepszemu życiu. Jedną z metod stosowną w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Dialogi jest terapia poznawczo-behawioralna, dająca bardzo dobre rezultaty.

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Dialogi
(91) 351 01 38
ul. Kaszubska 57
70-402 Szczecin
zachodniopomorskie
NIP: 8513269295

FB G+